Forum Ginekologii i Położnictwa
innowacje, trendy, kontrowersje

23-24 września 2023

Pobierz bezpłatne materiały: egzemplarz "VADEMECUM ginekologa-położnika" oraz nagranie kursu z przykładami „Diagnostyka ultrasonograficzna układu oddechowego płodu” prowadzonego przez prof. dr hab. n. med. Mariolę Ropacką-Lesiak.

II Ogólnopolska Konferencja
 „FORUM GINEKOLOGII I POŁOŻNICTWA"
Kierownik naukowy konferencji

prof. dr hab. n. med. Piotr Węgrzyn

Forum Ginekologii i Położnictwa

Pobierz unikatowe wydanie VADEMECUM ginekologa-położnika oraz nagranie z praktykiem: „Diagnostyka ultrasonograficzna układu oddechowego płodu”
i poszerz swoją ekspercką wiedzę!

Wypełnij formularz i korzystaj z materiałów