I Ogólnopolska Konferencja
Forum Ginekologii i Położnictwa

innowacje, trendy, kontrowersje

8-9 października 2022

Novotel Warszawa Airport
Warszawa
Do rozpoczęcia konferencji pozostało:
 

Z wielką radością zapraszamy na I Ogólnopolską Konferencję „FORUM GINEKOLOGII I POŁOŻNICTWA - innowacje, trendy, kontrowersje”. Podczas tego wydarzenia poruszymy najważniejsze tematy, z którymi każdego dnia mierzą się położnicy i ginekolodzy. W oparciu o najnowsze rekomendacje PTGiP i doniesienia z literatury światowej, omówimy najciekawsze zagadnienia w zakresie ciąży, diagnostyki prenatalnej oraz rozpoznawania i terapii wad płodu. Przeprowadzimy interdyscyplinarną sesję dotyczącą wrodzonej przepukliny przeponowej, a także poznamy najgorętsze trendy w ultrasonografii. Mając na uwadze jak ważną misją jest opieka nad ciężarną kobietą i płodem, zaprosiliśmy najlepszych specjalistów, którzy w oparciu o najnowsze wyniki badań, omówią konkretne przypadki pacjentek.

W ciągu dwóch dni będziesz miał możliwość zdobyć pakiet rzetelnej wiedzy i umiejętności, a także zapoznać się ze sprawdzonymi schematami profilaktyki i leczenia, które wykorzystasz w codziennej pracy.

Wierzymy, że udział w tym wydarzeniu będzie doskonałą okazją do wzbogacenia swojej wiedzy oraz skonfrontowania własnych doświadczeń z poglądami prelegentów.

Z niecierpliwością czekamy na bezpośrednie spotkania i rozmowy po długiej pandemii.

Do zobaczenia!

PRELEGENCI

Poznaj grono naszych ekspertów!

Kierownik naukowy konferencji

prof. dr hab. n. med. Piotr Węgrzyn
Specjalista położnictwa i ginekologii, perinatologii oraz genetyki klinicznej

Kierownik Kliniki Położnictwa i Perinatologii w Szpitalu Pediatrycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na ul. Żwirki i Wigury 63a, którą zorganizował od podstaw. Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu ds. Kierunku Położnictwo Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Skończył studia medyczne w 1996 r. W 2002 r. uzyskał stopień dr n. med. na podstawie dysertacji pt.: „Ocena przepływów żylnych i tętniczych w ciążach powikłanych opóźnionym wewnątrzmacicznym wzrastaniem płodu”. W latach 2003-2005 spędził 27 miesięcy na stypendium naukowym w King’s College Hospital w Londynie, szkoląc się z zakresu ultrasonografii, diagnostyki prenatalnej i medycyny płodu pod kierunkiem prof. Kyprosa Nicolaidesa oraz echokardiografii płodowej pod kierunkiem prof. Lindsey Allan. W 2005 r., jako pierwszy Polak, uzyskał w Londynie Diploma in Fetal Medicine, odpowiednik nadspecjalizacji z medycyny płodu. W latach 2006-2008 szkolił się przez 24 miesiące w zakresie diagnostyki obrazowej w Peninsula Radiology Academy w Derriford University Hospital w Plymouth w Wielkiej Brytanii. W roku 2010 uzyskał stopień dr hab. n. med. na podstawie dorobku naukowego oraz pionierskiej pracy pt.: „Zastosowanie ultrasonografii trójwymiarowej w diagnostyce prenatalnej między 11+0 – 13+6 tygodniem ciąży”. W 2016 r. uzyskał tytuł profesora nauk medycznych.

Specjalizuje się w diagnostyce prenatalnej (w tym inwazyjnej tj. amniopunkcja, biopsja kosmówki, kordocenteza), perinatologii, genetyce rozrodu, ultrasonografii ginekologiczno-położniczej oraz terapii płodu.

Przewodniczący Sekcji Diagnostyki Prenatalnej Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka. Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej oraz zarządów Sekcji Ultrasonografii, Sekcji Terapii Płodu oraz Sekcji Perinatologii Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników.

Autor i współautor 24 rozdziałów w książkach oraz ok.100 publikacji w recenzowanych czasopismach naukowych, dotyczących min. zastosowania ultrasonografii trójwymiarowej w diagnostyce prenatalnej, klinicznych zastosowań ultrasonografii ginekologiczno-położniczej, zastosowania technik dopplerowskich w ciąży wysokiego ryzyka, wczesnego wykrywania i wewnątrzmacicznej terapii wad płodu oraz nowoczesnych metod diagnostycznych i leczniczych w perinatologii. W 2004 roku ukazała się monografia „Badanie ultrasonograficzne między 11+0-13+6 tygodni ciąży” pod redakcją Kyprosa Nicolaidesa i Piotra Węgrzyna, będąca pierwszą publikacją książkową w języku polskim dotyczącą tej problematyki. Jest również autorem podręcznika „Diagnostyka Prenatalna w Praktyce” red. Piotr Węgrzyn, Dariusz Borowski, Mirosław Wielgoś, obowiązkowego dla lekarzy specjalizujących się w położnictwie i ginekologii.

Wykładowca na licznych konferencjach krajowych i zagranicznych oraz kursach i warsztatach praktycznych z zakresu ultrasonografii i diagnostyki prenatalnej organizowanych min. przez Sekcję Ultrasonografii Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego.

 

 

Prelegenci

dr hab. n. med. Dariusz Borowski, prof. nadzw. UMK
Katedra Perinatologii, Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej UMK
prof. dr hab. n. med. Wojciech Cnota
Przewodniczący Sekcji Diagnostyki Prenatalnej PTGiP
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Czajkowski
Konsultant Krajowy w zakresie Położnictwa i Ginekologii
dr hab. n. med. Mariusz Grzesiak, prof. ICZMP
Kierownik Kliniki Perinatologii, Położnictwa i Ginekologii ICZMP
prof. dr hab. n. med. Hubert Huras
Kierownik Oddziału Klinicznego Położnictwa i Perinatologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
prof. dr hab. n. med. Robert Jach
Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników
Przewodniczący Sekcji Patologii Szyjki Macicy, Kolposkopii i Cytologii PTGiP
prof. dr hab. n. med. Grzegorz Jakiel
Kierownik I Kliniki Położnictwa i Ginekologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie
prof. dr hab. n. med. Artur Jakimiuk
Prezes Mazowieckiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników
Kierownik Kliniki Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA
prof. dr hab. n. med. Piotr Kaczmarek
Kierownik Kliniki Ginekologii, Rozrodczości i Terapii Płodu oraz Diagnostyki i Leczenia Niepłodności ICZMP
prof. dr hab. n. med. Andrzej Kamiński
Kierownik Oddziału Klinicznego Chirurgii i Urologii Dziecięcej i Pediatrii UCK WUM
prof. dr hab. n. med. Paweł Kamiński
Kierownik Kliniki Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej Wojskowego Instytutu Medycznego CSK MON w Warszawie
prof. dr hab. n. med. Bożena Kociszewska-Najman
Kierownik Kliniki Neonatologii w Szpitalu Pediatrycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
prof. dr hab. n. med. Rafał Kurzawa
Prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii
Kierownik Katedry i Zakładu Ginekologii i Zdrowia Prokreacyjnego na Wydziale Nauk o Zdrowiu PUM w Szczecinie
prof. dr hab. n. med. Piotr Laudański
Były Wiceprzewodniczący Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników
Założyciel OVIklinika - Ośrodka Leczenia Niepłodności
prof. dr hab. n. med. Zbigniew Lew-Starowicz
Prezes Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Medycyny Seksualnej
Konsultant Krajowy ds. Seksuologii
dr hab. n. med. Beata Nowakowska, prof. IMiD
Zastępca Kierownika Zakładu Genetyki Medycznej IMiD
prof. dr hab. n. med. Przemysław Oszukowski
Prezes Świętokrzyskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników
Kierownik Kliniki Położnictwa i Perinatologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
prof. dr hab. n. med. Marek Pietryga
Prezes Wielkopolskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników
Klinika Położnictwa i Chorób Kobiecych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Preis
Konsultant Położnictwa i Ginekologii Województwa Pomorskiego
Kierownik Kliniki Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Toruniu
prof. dr hab. n. med. Michał Radwan
Przewodniczący Sekcji Płodności i Niepłodności PTGiP
prof. dr hab. n. med. Piotr Sieroszewski
Prezes Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników
prof. dr hab. n. med. Robert Spaczyński
Konsultant Krajowy w zakresie Endokrynologii Ginekologicznej i Rozrodczości
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Szaflik
Kierownik Kliniki Ginekologii, Rozrodczości i Terapii Płodu oraz Diagnostyki i Leczenia Niepłodności w ICZMP w Łodzi
dr hab. n. med. Małgorzata Świątkowska-Freund, prof. nadzw. GUM
Konsultant Perinatologii Województwa Pomorskiego
Zastępca Kierownika Kliniki Położnictwa Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
prof. dr hab. n. med. Mirosław Wielgoś
Konsultant Krajowy w zakresie Perinatologii
Były Prezes Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników
prof. dr hab. n. med. Mariusz Zimmer
Były Prezes Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników
dr hab. n. med. Bartosz Czuba
Adiunkt Kliniki Ginekologii i Położnictwa Śląskiej Akademii Medycznej w Rudzie Śląskiej
dr hab. n. med. Przemysław Kosiński
Przewodniczący Sekcji Terapii Płodu PTGiP
dr hab. n. med. Ernest Kuchar
Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Wakcynologii
Kierownik Kliniki Pediatrii z Oddziałem Obserwacyjnym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
dr hab. n. med. Sebastian Kwiatkowski
Prodziekan wydziału Medycyny i Stomatologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
dr hab. n. med. Grzegorz Szewczyk
Koordynator pododdziału ginekologii w Klinice Położnictwa, Perinatologii i Ginekologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego WUM
dr hab. n. med. Agata Włoch
Przewodniczący Zarządu Sekcji Echokardiografii i Kardiologii Prenatalnej PTU
dr n. med. Renata Jaczyńska
Pracownia Ultrasonograficzna Diagnostyki i Terapii Wad Płodu, Instytut Matki i Dziecka w Warszawie
dr n. med. Katarzyna Janiak
Członek Zarządu Sekcji Echokardiografii i Kardiologii Prenatalnej Polskiego Towarzystwa Ultrasonografii
Zakład Diagnostyki i Profilaktyki Wad Wrodzonych, Instytut "Centrum Zdrowia Matki Polki" w Łodzi
dr n. med. Hanna Moczulska
Kierownik Poradni Genetyki Klinicznej, Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Patronat naukowy

 
 

Patronat medialny

 
 
 

Program*

*zastrzegamy sobie możliwość zmiany programu

08.10.2022 - Sobota

8:30 – 9:00
Rejestracja uczestników

Uroczyste otwarcie konferencji i wykład inauguracyjny

Uroczyste otwarcie konferencji i wykład inauguracyjny
9:10 – 9:30
Droga do ciąży – na początku zwykle jest seks
Prowadzący:
zdjęcie prelegenta
prof.
Zbigniew Lew-Starowicz

SESJA I

SESJA I
9:30 – 11:30
Wyboista droga do ciąży
Prowadzący:
zdjęcie prelegenta
prof.
Robert Spaczyński
zdjęcie prelegenta
prof.
Rafał Kurzawa
zdjęcie prelegenta
prof.
Michał Radwan
zdjęcie prelegenta
prof.
Robert Jach
 • Czy czeka nas epidemia niepłodności?Prof. Michał Radwan
 • Ocena macicy – wady, mięśniaki, „niche” po CC – kiedy interweniować, a kiedy nie?Prof. Robert Spaczyński
 • Poronienie - zapobieganie i leczenie – wskazówki praktyczneProf. Piotr Laudański
 • Diagnostyka prenatalna w ciążach uzyskanych w wyniku technik wspomaganego rozroduProf. Piotr Węgrzyn
 • Zdrowe dzieci po leczeniu niepłodnościProf. Rafał Kurzawa
 • Zabezpieczenie płodności u pacjentek zagrożonych jej utratą płodnościProf. Robert Jach
11:30 – 11:50
Przerwa kawowa

SESJA II

SESJA II
11:50 – 13:30
Na granicy położnictwa i ginekologii
Prowadzący:
zdjęcie prelegenta
prof.
Mariusz Zimmer
zdjęcie prelegenta
prof.
Grzegorz Jakiel
zdjęcie prelegenta
prof.
Paweł Kamiński
zdjęcie prelegenta
prof.
Artur Jakimiuk
 • Narastający problem ciąży w bliźnie po CC – kiedy i jak interweniować?Prof. Mariusz Zimmer
 • Placenta Accreta Spectrum - postępowanie operacyjneProf. Grzegorz Jakiel
 • Co nowego w leczeniu ciąży ektopowejProf. Paweł Kamiński
 • Ciążowa choroba trofoblastyczna – znana i nieznanaDr hab. Grzegorz Szewczyk
 • Nowotwory u ciężarnych – Rak and Roll i co dalej?Prof. Artur Jakimiuk
13:30 – 14:30
Przerwa obiadowa

SESJA III

SESJA III
14:30 – 16:30
Kliniczne implikacje diagnostyki prenatalnej
Sesja Sekcji Diagnostyki Prenatalnej PTGiP
Prowadzący:
zdjęcie prelegenta
prof.
Wojciech Cnota
zdjęcie prelegenta
prof.
Piotr Węgrzyn
zdjęcie prelegenta
prof.
Dariusz Borowski
zdjęcie prelegenta
dr hab.
Bartosz Czuba
 • Diagnostyka prenatalna - korzyści dla matkiProf. Wojciech Cnota
 • Nowe testy biochemiczne w diagnostyce prenatalnejProf. Dariusz Borowski
 • Rzadkie aneuploidie w badaniach prenatalnychDr hab. Bartosz Czuba
 • NIPT 2022 - rola testów wykorzystujących analizę pozakomórkowego wolnego DNA płodowego we krwi matkiProf. Piotr Węgrzyn
 • Wpływ USG na diagnostykę genetycznąDr n. med. Hanna Moczulska
 • Testy genetyczne (kariotyp, MLPA, aCGH, cffDNA), czyli co oni robią w tym labie?Prof. Beata Nowakowska
16:30 – 16:50
Przerwa kawowa

SESJA IV

SESJA IV
16:50 – 18:30
Ultrasonografia i nie tylko
„Hot Topics”
Prowadzący:
zdjęcie prelegenta
prof.
Piotr Węgrzyn
zdjęcie prelegenta
prof.
Piotr Sieroszewski
zdjęcie prelegenta
prof.
Marek Pietryga
zdjęcie prelegenta
dr hab.
Sebastian Kwiatkowski
 • Rekomendacje prenatalne – czy rzeczywiście praktyczne?Prof. Piotr Sieroszewski
 • Skrining w kierunku preeklampsji i zaburzeń wzrastania płodu – moda, czy złoty standard?Dr hab. Sebastian Kwiatkowski
 • Czy jesteśmy gotowi na echo serca płodu w I trymestrze?Dr hab. Agata Włoch
 • Pułapki diagnostyczne w ultrasonografii II trymestru ciążyProf. Marek Pietryga
 • Neurosonografia – po co i dla kogo?Dr n. med. Renata Jaczyńska

09.10.2022 - Niedziela

SESJA V

SESJA V
09:00 – 10:40
Położnictwo i perinatologia w pigułce
Prowadzący:
zdjęcie prelegenta
prof.
Krzysztof Czajkowski
zdjęcie prelegenta
prof.
Hubert Huras
zdjęcie prelegenta
prof.
Przemysław Oszukowski
zdjęcie prelegenta
prof.
Mariusz Grzesiak
 • Położnictwo i ginekologia w dobie pandemii Covid-19Prof. Krzysztof Czajkowski
 • Szczepienia w ciążyDr hab. Ernest Kuchar
 • Poród przedwczesny a niewydolność cieśniowo-szyjkowaProf. Huber Huras
 • Czy we współczesnym położnictwie jest wciąż miejsce dla porodu kleszczowego – głos ZA Prof. Przemysław Oszukowski
 • Czy we współczesnym położnictwie jest wciąż miejsce dla porodu kleszczowego – głos PRZECIW Prof. Mariusz Grzesiak

SESJA VI

SESJA VI
10:40 – 12:00
Wrodzona przepuklina przeponowa – doświadczenia Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie
Sesja interdyscyplinarna
Prowadzący:
zdjęcie prelegenta
prof.
Piotr Węgrzyn
zdjęcie prelegenta
prof.
Bożena Kociszewska-Najman
zdjęcie prelegenta
prof.
Andrzej Kamiński
zdjęcie prelegenta
dr hab.
Przemysław Kosiński
 • Wprowadzenie – diagnostyka prenatalna i genetykaProf. Piotr Węgrzyn
 • Doświadczenie PerinatologaDr hab. Przemysław Kosiński
 • Doświadczenie NeonatologaProf. Bożena Kociszewska-Najman
 • Doświadczenie Chirurga DziecięcegoProf. Andrzej Kamiński
12:00 – 12:20
Przerwa kawowa

SESJA VII

SESJA VII
12:20 – 14:40
Standardy w terapii płodu
Sesja Sekcji Terapii Płodu PTGiP
Prowadzący:
zdjęcie prelegenta
dr hab.
Przemysław Kosiński
zdjęcie prelegenta
prof.
Krzysztof Szaflik
zdjęcie prelegenta
prof.
Mirosław Wielgoś
zdjęcie prelegenta
prof.
Krzysztof Preis
 • Przepuklina oponowo-rdzeniowa u płodu – nowe podejście do terapii wewnątrzmacicznejProf. Mirosław Wielgoś
 • Przepuklina przeponowa – 8 lat doświadczeń w terapii wewnątrzmacicznejDr hab. Przemysław Kosiński
 • Terapia wewnątrzmaciczna w wadach Ośrodkowego Układu NerwowegoProf. Krzysztof Szaflik
 • Wady nerek – kiedy wewnątrzmaciczna interwencja jest uzasadniona?Prof. Piotr Kaczmarek
 • Terapia wewnątrzmaciczna w ciążach bliźniaczychProf. Małgorzata Świątkowska-Freund
 • Rola echokardiografisty prenatalnego w nadzorze nad płodami poddawanymi zabiegom wewnątrzmacicznymDr n. med. Katarzyna Janiak
14:40
Zakończenie konferencji
14:45 – 15:00
Lunch dla kursantów
Certyfikowany kurs
Wprowadzenie do badań przesiewowych w diagnostyce prenatalnej
Prowadzący:
zdjęcie prelegenta
prof.
Piotr Węgrzyn
zdjęcie prelegenta
dr hab.
Przemysław Kosiński
 • 15:00 – 16:30 | Badania przesiewowe w kierunku wad wrodzonych i uwarunkowanych genetycznie chorób płodu Prof. Piotr Węgrzyn
 • 16:30 – 18:00 | Badania przesiewowe w kierunku chorób kobiety ciężarnej Dr hab. Przemysław Kosiński
 

FORUM GINEKOLOGII I POŁOŻNICTWA

to więcej niż konferencja!

 
 
1-sza edycja konferencji
Weźmiesz udział w 2-dniowych wykładach z dodatkową możliwością uczestnictwa w kursie, podczas których otrzymasz praktyczną dawkę wiedzy potrzebnej w codziennej pracy z pacjentem.
 
 
Najlepsi eksperci i praktycy
Zaprosiliśmy najbardziej uznanych specjalistów w kraju, którzy na bazie własnej praktyki i doświadczeń omówią poszczególne obszary specjalizacji. Współpracujemy z najwybitniejszymi prelegentami i znawcami w swojej dziedzinie na rynku.
 
 
Eksperckie wykłady
Weźmiesz udział w 7 sesjach obejmujących blisko 40 merytorycznych wykładów, podczas których otrzymasz dawkę naukowej wiedzy i praktycznych informacji niezbędnych w codziennej pracy z pacjentką.
 
 
Certyfikowany kurs
Masz możliwość wzięcia udziału w kursie wprowadzającym do badań przesiewowych w diagnostyce prenatalnej.
 
 
Punkty edukacyjne
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 sierpnia 2016 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów, uczestnicy konferencji i kursu otrzymają 20 punktów edukacyjnych za udział w wydarzeniu.
 
 
Certyfikat potwierdzający udział w konferencji
Każdy uczestnik konferencji otrzyma imienny certyfikat potwierdzający udział w wydarzeniu.

Dołącz do nas

Od ponad 20 lat dostarczamy rozwiązania ułatwiające prowadzenie działalności gospodarczej oraz wykonywanie codziennych obowiązków zawodowych. Konferencja „Forum Ginekologii i Położnictwa – innowacje, trendy, kontrowersje” to wyjątkowe wydarzenie skierowane do lekarzy-praktyków. Uczestnicy konferencji mają szansę na zdobycie praktycznej wiedzy, którą z powodzeniem wykorzystają w codziennej pracy szpitalnej i gabinetowej z pacjentami. Prelekcje są prowadzone przez najbardziej cenionych lekarzy ginekologów i położników, którzy dzielą się swoją wiedzą i bogatym doświadczeniem. Uczestnictwo w tym ciekawym wydarzeniu to cenny wkład we własny rozwój.

 
new_releases

Punkty Edukacyjne

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 sierpnia 2016 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów, uczestnicy konferencji i kursu otrzymają 20 punktów edukacyjnych za udział w wydarzeniu.

Kto powinien wziąć udział?

Forum Ginekologii i Położnictwa jest adresowane głównie do ginekologów i położników, ale treści prezentowane podczas konferencji będą także atrakcyjne dla perinatologów, neonatologów, onkologów i chirurgów.

Kup bilet

Weź udział w konferencji

Do końca promocji pozostało:
 

Cena zmienia się 25 lipca

Pula biletów promocyjnych jest ograniczona

Bilet na Konferencję Stacjonarną Standard
649 zł
999 zł
798,27 zł brutto
Bilet na Konferencję Stacjonarną Standard
+ Certyfikowany kurs
1449 zł
1899 zł
1782,27 zł brutto
Bilet na Konferencję Stacjonarną Premium

 

749 zł
1199 zł
921,27 zł brutto
Bilet na Konferencję Stacjonarną Premium
+ Certyfikowany kurs Premium
1549 zł
2099 zł
1905,27 zł brutto

 

Dzięki udziałowi
w konferencji:

 • Poznasz najnowsze WYTYCZNE I ZALECENIA Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników.
 • Otrzymasz AKTUALNĄ dawkę wiedzy nt. danych naukowych i obowiązujących standardów postępowania zgodnie z zasadą EVIDENCE BASED MEDICINE - nasze prelekcje opieramy na naukowych faktach i najświeższych doniesieniach, w każdej prezentacji zawierając odnośniki do literatury przedmiotu i badań.
 • Pozyskasz wiedzę na temat PROFILAKTYKI I DIAGNOSTYKI najczęstszych schorzeń oraz wyposażysz się w SCHEMATY POSTĘPOWANIA stosowane w codziennej praktyce przez najwybitniejszych ekspertów w kraju.
 • Poznasz TAJNIKI w zakresie ciąży, diagnostyki prenatalnej, terapii i wad płodu, porodu i niepłodności.
 • Dowiesz się na co zwracać uwagę wykonując ULTRASONOGRAFIĘ.
 • Będziesz miał okazję poznać i posłuchać NAJLEPSZYCH wykładowców w kraju – najwybitniejsze autorytety, najlepsi mówcy polskiej ginekologii i położnictwa.
 • Zainspirujesz się wiedzą i doświadczeniem znakomitych specjalistów, którzy NA KONKRETNYCH PRZYKŁADACH wyjaśnią najtrudniejsze kwestie i przypadki.
 • Poznasz PUNKTY STYKU dwóch, a nawet kilku specjalizacji medycznych, aby trafnie diagnozować źródła dolegliwości i prawidłowo prowadzić proces leczenia pacjentów.
 • Dowiesz się o nowych wskazaniach, dawkowaniach i terapiach w FARMAKOTERAPII.
 • Spotkasz się z najlepszym gronem ekspertów w kraju, z którymi będziesz mógł wymienić doświadczenia FACE TO FACE.
 • Będziesz miał okazję skonsultować swoje wątpliwości czy trudne przypadki z własnej praktyki w bezpośredniej rozmowie z ekspertami podczas stacjonarnej formuły konferencji.

Miejsce

Novotel Warszawa Airport
ul. 1 Sierpnia 1
02-134 WARSZAWA

Bierzesz udział w stacjonarnej formule konferencji?

Skorzystaj z rabatu na hotel!

Dokonaj rezerwacji na hasło "Ginekologia" w poniższych, obniżonych cenach:

 • pokój 1-osobowy ze śniadaniem: 260 pln brutto
 • pokój 2-osobowy ze śniadaniami: 300 pln brutto

Ze względu na ograniczoną liczbę pokoi prosimy o wcześniejszą rezerwację.

Rezerwacje online i informacje o pokojach:
www.all.accor.com/hotel/0527
Novotel Warszawa Airport, ul. 1 Sierpnia 1, 02 134 Warszawa
+48225756000
H0527-RE@ACCOR.COM
Zameldowanie od godz. 15:00 - Wymeldowanie do godz. 12:00

WSKAZÓWKI DOJAZDU

3 km od lotniska Chopina
Z hotelu na lotnisko i z powrotem kursuje shuttlebus.

5 km od dworca PKP Warszawa Centralna

Wybierasz się na konferencję pociągiem?
Zachęcamy do zapoznania się z rozkładem jazdy PKP.

Z dworca PKP Warszawa Centralna kursują autobusy oraz Szybka Kolej Miejska:

 • linia autobusowa 504 kierunek OS. KABATY
 • linia autobusowa 175 kierunek TERMINAL AUTOKAROWY
 • Szybka Kolej Miejska S2 kierunek WARSZAWA LOTNISKO CHOPINA

Kontakt

Masz pytania?
Napisz do nas lub zadzwoń.

UCZESTNICY:
Klaudia Łaszczyk
Redaktor Naczelna Forum Położnictwa i Ginekologii
tel. 530 210 372 wyślij e-mail
PARTNERZY:
Monika Tuchołka
Brand Manager
tel. 502 237 998 wyślij e-mail