Program konferencji

Piątek, 13.05.2016 r.

9-9.30 Rejestracja uczestników

 

09.30 – 9.45 Otwarcie konferencji

9.45-11.30  I sesja - Niepłodność diagnostyka i postępowania

Moderatorzy: Prof. Janusz Woytoń, Prof. Marian Szamatowicz, Prof. Jerzy Radwan

9.45-10.05  Zaburzenia owulacji – jak diagnozować i leczyć? - Dr hab. n. med. Michał Radwan

10.05-10.15 Histeroskopia w diagnostyce i leczeniu niepłodności – Prof. Mariusz Zimmer

10.15 -10.35 Laparoskopia w diagnostyce i leczeniu niepłodności – Prof. Paweł Kamiński

10.35-10.45 Ultrasonografia w diagnostyce niepłodności – Dr n. med. Anna Rosner-Tenerowicz

10.45- 11.00Czynnnik męski w problemie niepłodności – Dr n. med. Robert Gizler

11.00-11.20  Diagnozowaliśmy i leczyliśmy – a nie ma ciąży – co dalej ? – Prof. Marian Szamatowicz

11.20-11.30 – dyskusja

 

11.30-12.00  przerwa kawowa

 

12.00-14.00  II sesja – Problemy wczesnej ciąży

Moderatorzy: Prof. Mirosław Wielgoś, Prof. Marek Spaczyński, Prof. Dariusz Borowski

12.00-12.20 Wczesna ciąża po leczeniu niepłodności – Prof. Dariusz Borowski

12.20-12.40 Postępowanie z ciążą po leczeniu niepłodności – Dr n. med. Tomasz Fuchs

12.40-13.00 Zagrażające poronienie – niemożność donoszenia ciąży – czy, kiedy i jak leczyć – Prof. Jana Skrzypczak

13.00-13.20 Ciąża w bliźnie po cięciu cesarskim – Dr n. med. Michał Pomorski

13.20-13.40 Badania prenatalne I trymestru – obowiązujący algorytm – Prof. Mirosław Wielgoś

13.40 – 13.50– Komórki macierzyste aktualne spojrzenie – PBKM

13.50-14.00 – Dyskusja

 

14.00 – 15.00 Lunch

 

15.00 – 18.00 III sesja – Problemy w ciąży II i III trymestru

Moderatorzy: Prof. Jacek Brązert, Prof. Krzysztof Szaflik, Prof. Wiesłąwa Bednarek

15.00- 15.20  Diagnostyka ultrasonograficzna ciąży II i III trymestru – Prof. Marek Pietryga

15.20 – 15.40 Ciąża bliźniacza – specyfika postępowania – Prof. Krzysztof Szaflik

15.40-  16.00  Niewydolność cieśniowo–szyjkowa  - diagnostyka i postępowanie – Prof. Hubert Huras

16.00 – 16.20 Wskazania do cięcia cesarskiego – Prof. Przemysław Oszukowski

16.20 – 16.40 PIH – diagnostyka i leczenie – Prof. Bożena Gorzelak – Leszczyńska

16.40- 17.00Ciąża i poród w przypadkach zaburzeń hematologicznych – Prof. Anna Kwaśniewska

17.00 -17.20 Stany zapalne w ciąży a poród przedwczesny – zasadność posiewów – Prof. Krzysztof  Drews

17.20- 17.30– dyskusja

 

20.00 bankiet,  Hotel IBIS

 

Sobota, 14.05.2016 r.

10.00-13.00 IV sesja – Poród – aktualne spojrzenie

Moderatorzy : Prof. Stanisław Radowicki, Prof. Alfred Reroń, Prof. Marek Spaczyński

10.00-10.20 Poród naturalny czyli cięcie cesarskie? – Prof. Stanisław Radowicki

10.20 -10.40 Elastografia w ciąży – Prof. Krzysztof Preis

10.40-11.00  Nowoczesne monitorowanie porodu – Prof. Jerzy Sikora

11.00– 11.20 IUGR – diagnostyka i postępowanie – Prof. Mariola Ropacka

11.20-11.40  Diagnostyka wczesnej ciąży – ciąża o niejasnej lokalizacji – ciąża pozamaciczna- Prof. Piotr Sieroszewski

11.40-12.00 Guzy jajników w ciąży – diagnostyka i postępowanie – Prof. Artur Czekierdowski

12.00-12.20 Ciąża i poród w macicy mięśniakowatej – Prof. Lidia Hirnle, dr Piotr Rubisz

12.20-12.45 Histerektomia okołoporodowa – Prof. Stefan Sajdak

12.45-13.00 Dyskusja

13.00  Zakończenie Konferencji

13.00  Lunch

 

13.30 KURS USG

Moderator: prof. UMK dr hab. n.med. Dariusz Borowski, P.Kaczmarek, K. Janik

13:30 – 14:00 Algorytmy stosowane w diagnostyce prenatalnej – Prof. Dariusz Borowski

14:00 – 14:30 Badanie ultrasonograficzne II i III trymestru ciąży -  Dr hab Piotr Kaczmarek

14:30 – 15:00 Zarys możliwość terapii wewnątrzmacicznej - Dr hab Piotr Kaczmarek

 

15:00 – 15:30 Przerwa kawowa

 

15:30 – 16:00 Wady ośrodkowego układu nerwowego – Prof. Dariusz Borowski

16:00 – 16:30 Wady układu pokarmowego i moczowego  - Dr hab Piotr Kaczmarek

16:30 – 17:00 Odmienności diagnostyki ultrasonograficznej w ciąży bliźniaczej - Prof. Dariusz Borowski

 

17:00 – 17:30  Przerwa kawowa

 

17:30 – 18:00  Wady płuc i klatki piersiowej - dr med. Katarzyna Janiak

18:00 – 18:30  Zasady diagnostyki wad serca u płodu – dr med. Katarzyna Janiak

18:30 – 19:00 Najczęstsze wady serca u płodu – dr med. Katarzyna Janiak

19.00 - Zakończenie Kursu i rozdanie certyfikatów