Prelegenci

Wśród zaproszonych prelegentów:

 • Prof.  dr hab. n. med. Mariusz Zimmer - II Katedra i Klinika Ginekologii i Położnictwa UM, Wrocław, Prezes Elekt Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego
 • Prof. dr hab. n. med. Wiesława Bednarek, I Katedra i Klinika Ginekologii Onkologicznej i Ginekologii, Lublin
 • Prof. dr hab. n. med. Dariusz Borowski, Boromed, Pabianice
 • Prof. dr hab. n. med. Jacek Brązert, Klinika Położnictwa i Chorób Kobiecych UM, Poznań
 • Prof. dr hab. n. med. Artur Czekierdowski, I Katedra i Klinika Ginekologii Onkologicznej i Ginekologii UM, Lublin
 • Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Drews, Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny UM, Poznań
 • Prof. dr hab. n. med. Bożena Gorzelak – Leszczyńska, Katedra i Klinika Położnictwa  i Perinatologii, Lublin
 • Prof. dr hab. n. med. Lidia Hirnle, I Katedra i Klinika Ginekologii i Położnictwa UM, Wrocław
 • Prof. dr hab. n. med. Hubert Huras, Oddział Kliniczny Położnictwa i Perinatologii, Szpitala Uniwersyteckiego, Kraków
 • Prof. dr hab. n. med. Paweł Kamiński , Oddział Ginekologii Operacyjnej, I Katedra i Klinika Położnictwa i Ginekologii UM, Warszawa
 • Prof. dr hab. n. med. Anna Kwaśniewska, Katedra i Klinika Położnictwa i Patologii Ciąży, Lublin
 • Prof. dr hab. n. med. Przemysław Oszukowski, Klinika Perinatologii i Ginekologii ICZMP,  Łódź
 • Prof. dr hab. n. med. Marek Pietryga, Klinika Położnictwa i Chorób Kobiecych UM, Poznań
 • Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Preis, Klinika Położnictwa GUM , Gdańsk
 • Prof. dr hab. n. med. Jerzy Radwan, Klinika Leczenia Niepłodności Gameta, Rzgów
 • Prof. dr hab. n. med. Mariola Ropacka-Lesiak,  Katedra Perinatologii i Ginekologii UM, Poznań
 • Prof. dr hab. n. med. Stanisław Radowicki, Klinika Endokrynologii Ginekologicznej WUM, Warszawa
 • Prof. dr hab. n. med. Alfred Reroń, Oddział Położniczo-Ginekologiczny Szpital Uniwersytecki, Kraków
 • Prof. dr hab. n. med. Stefan Sajdak, Klinika Położnictwa i Chorób Kobiecych UM, Poznań 
 • Prof. dr hab. n. med. Jana Skrzypczak, Klinika Rozrodczości UM, Poznań
 • Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Szaflik, Klinika Ginekologii, Rozrodczości i Terapii Płodu, Łódź
 • Prof. dr hab. n. med. Marek Spaczyński, Klinika Położnictwa i Chorób Kobiecych UM, Poznań
 • Prof. dr hab. n. med. Marian Szamatowicz, Artemida Centrum ginekologii, endokrynologii i medycyny rozrodu, Białystok
 • Prof. dr hab. n. med. Jerzy Sikora , Oddział Perinatologii i Ginekologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Katowice
 • Prof. dr hab. n. med. Piotr Sieroszewski, Klinika Medycyny Płodu i Ginekologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
 • Prof. dr hab. n. med. Mirosław Wielgoś, I Katedra i Klinika Położnictwa i Ginekologii WUM, Warszawa, Prezes Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego
 • Prof. dr hab. n. med. Janusz Woytoń senior II Katedry i Kliniki Ginekologii i Położnictwa UM, Wrocław
 • Dr hab. n. med. Michał Radwan Klinika Leczenia Niepłodności Gameta, Łódź
 • Dr n. med. Robert Gizler – Invimed Wrocław
 • Dr n. med. Tomasz Fuchs,  II Katedra i Klinika Ginekologii i Położnictwa UM, Wrocław
 • Dr n. med. Michał Pomorski, II Katedra i Klinika Ginekologii i Położnictwa UM, Wrocław
 • Dr n. med. Anna Rosner-Tenerowicz, II Katedra i Klinika Ginekologii i Położnictwa UM, Wrocław