Lokalizacja

Termin, 13-14 maja 2016 r.

Miejsce, Wrocław, Hotel Ibis Styles

Cena udziału w Konferencji zależy od daty dokonania płatności (liczy się data wpływu środków na konto Organizatora).